ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLIII/351/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Giżycku<font color="blue"> - zmieniona uchwałą III/30/2006 </font> <font color= "red"> - utrata mocy z dniem 01.01.2011 r. - art. 93 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr 157 poz. 1241) </font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-05 14:30:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XLIII/351/2006
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Giżycku

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1

Utworzyć z dniem 1 lipca 2006r. w jednostce budżetowej - Starostwo Powiatowe w Giżycku wydzielony rachunek dochodów własnych, na którym jednostka ta może gromadzić dochody pochodzące z następujących źródeł:

 1. Wynajmu pomieszczeń i dzierżawy mienia,

 2. Opłat eksploatacyjnych związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego,

 3. Odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych,

 4. Opłat za udostępnienie informacji publicznej pobranej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 5. Wpłat z tytułu umieszczanych reklam,

 6. Sprzedaży środków trwałych, złomu i makulatury,

 7. Wpłat fundacji i stowarzyszeń z tytułu realizacji wspólnych zadań.

 §2

Dochody własne jednostki będą przeznaczone, odpowiednio do jej działalności, na następujące cele:

 1. Wydatki bieżące dotyczące zakupów materiałów, środków czystości, wyposażenia, książek, usług remontowych,

 2. Zakupy inwestycyjne,

 3. Wydatki dotyczące zakupu usług remontowych, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywozu śmieci, usług pralniczych, usług mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,

 4. Wydatki z tytułu zamieszczanych ogłoszeń, reklam,

 5. Ubezpieczenia rzeczowe oraz inne opłaty i składki,

 6. Wydatki dotyczące zakupu energii i usług internetowych,

 7. Opłaty i prowizje bankowe,

 8. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów wymienionych w § 1.

 § 3

Z dniem 30 czerwca 2006r. traci moc Uchwała nr XXVIII/197/2005 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia 30 marca 2005r.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-05 14:30:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-05 14:30:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-11 12:47:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony