ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2004

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XV/109/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkolnym schroniskom młodzieżowym

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-16 12:21:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XV/109/2004
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji szkolnym schroniskom młodzieżowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, (tekst jedn. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) art. 80 ust. 3b, art. 90 ust. 3b, 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. w Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, zm. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Osobami uprawnionymi w rozumieniu niniejszej uchwały do korzystania ze szkolnych schronisk młodzieżowych są uczniowie, studenci w wieku do 26 lat oraz opiekunowie zorganizowanych grup uczniów lub studentów, jeżeli liczba osób w grupie jest większa od pięciu.

§ 2.

Warunkiem złożenia wniosku o dotację jest uzyskanie przez schronisko wpisu do ewidencji schronisk młodzieżowych prowadzoną przez Powiat Giżycki.

§ 3.

 1. Dotacja na prowadzenie schroniska jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca schronisko złoży do 30 października w roku poprzedzającym uzyskanie dotacji wniosek o dotację podając:
  1. planowaną liczbę noclegów osób uprawnionych,
  2. bank i numer rachunku, na jaki należy przesłać dotację.
   Do wniosku powinna być dołączona karta schroniska według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest kwota przewidziana na ten cel w budżecie Powiatu. Kwotę dotacji do jednego noclegu w schronisku ustala Zarząd Powiatu do 30 kwietnia w roku udzielania dotacji i informuje o tym prowadzącego schronisko.

§ 4.

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca schronisko sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdanie, podające liczbę osób uprawnionych korzystających ze schroniska, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu przekazuje dotację nie później niż do końca każdego miesiąca. Ogólna liczba dotowanych noclegów w roku nie może przekroczyć liczby planowanych noclegów podanych we wniosku określonym w § 3.

§ 5.

 1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega na przeprowadzeniu przez upoważnione osoby, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez podmiot dotowany, jak również kontroli wykorzystania miejsc w schroniskach.
 2. Podmiot obowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących wydatkowania kwoty dotacji.
 3. Nienależnie pobrane kwoty dotacji podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.

§ 6.

W roku 2004 terminy określone w § 3 ustala się odpowiednio na dzień 30 kwietnia i 30 maja.

§ 7.

Uchyla się Uchwałę Nr V/37/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Mrozinkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-16 12:20:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-16 12:21:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-16 12:21:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony