ˆ

RADA POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rada Powiatu i jej kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2008-05-12 10:26:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Powiatu i jej kompetencje

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Funkcje kontrolne dotyczą działalności zarządu oraz jednostek organizacyjnych. Pracę rady organizuje przewodniczący rady, wybierany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród radnych, w obecności co najmniej ustawowego składy rady.

Kadencja Rady Powiatu trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach:

 • zwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał;
 • nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady, zarządu lub starosty.

  W Sesjach Rady Powiatu mogą uczestniczyć mieszkańcy.

Rada Powiatu w Giżycku liczy 17 radnych.

Podstawowe kompetencje Rady Powiatu to:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego (w tym uchwalanie statutu powiatu)
 2. wybór i odwoływanie zarządu,
 3. stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 4. uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi samorządami,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 9. uchwalanie programów i strategii rozwoju i innych określonych ustawami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-12 10:25:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Gaińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-12 10:26:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-31 09:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony