ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami – realizacja w 2012 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył termin składania wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II do dnia 31 sierpnia 2012r.

W związku z powyższym, kompletne wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Giżycku przy ulicy Smętka 5 do dnia 24 sierpnia 2012r.

Nawigacja między stronami listy informacji