ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biuro Rady Powiatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 12:04:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

Zajmuje się obsługą Rady i Komisji Rady.
 
 
Do podstawowych zadań Biura należy w szczególności:
 
 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji;
 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji;
 4. prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • interpelacji i wniosków radnych.
 5. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;
 6. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym rzeczowo  Naczelnikom Wydziałów, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych i innym podmiotom  oraz monitorowanie terminowego ich załatwiania;
 7. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
 8. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
 9. prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno - technicznej, prawidłowego przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu;
 10. opracowywanie danych statystycznych i sprawozdawczych związanych z obsługą Rady;
 11. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej  informacji związanych z obsługą Rady i Komisji.
« powrót do poprzedniej strony