ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 11:58:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania audytora

 1. Prowadzenie kontroli finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych obejmujących procesy związane z gromadzeniem, rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem i dotyczy:
  • zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;

    

  • badania i porównywania stany faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych;
  • prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli.
 2. Prowadzenie audytu wewnętrznego, mającego na celu wskazanie Staroście obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności i dotyczy:
  • badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;
  • oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
  • oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
« powrót do poprzedniej strony