ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-04 14:52:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

 1. Opracowanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
 2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
 3. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
 7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 9. Prowadzenie obsługi finansowej.
 10. Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 11. Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
 12. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 14. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 15. Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem powiatu.

Stanowiska pracy w wydziale

Kasa
 1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat komunikacyjnych, należności Skarbu Państwa, wadiów.
 2. Wypłaty ekwiwalentów za zalesianie.
 3. Sprzedaż znaków skarbowych.
« powrót do poprzedniej strony