ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 14:03:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zadania wydziału

 1. Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz wydawanie tablic rejestracyjnych.
 2. Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby).
 3. Wydawanie uprawnień do kierowania.
 4. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 5. Zatrzymywanie, cofanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
 6. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 8. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom.
 9. Prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym wydawanie licencji na krajowy transport osób i rzeczy, zezwoleń na przewóz osób i rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Stanowiska pracy w wydziale

Stanowisko do spraw rejestracji pojazdów ->

 1. Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz wydawanie tablic rejestracyjnych.
 2. Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczenia (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby).
 3. Prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, w tym wydawanie licencji na krajowy transport osób i rzeczy, zezwoleń na przewóz osób i rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 6. Wyznaczanie jednostki, która usuwa pojazdy z drogi na polecenie policji oraz parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy.
 7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 8. Zawiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

Stanowisko do spraw praw jazdy ->

 1. Wydawanie uprawnień do kierowania.
 2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 3. Zatrzymywanie, cofanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
 4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 5. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom.
« powrót do poprzedniej strony