ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2021

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-28 11:59:57 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2021
L.p
Miejsce i termin kontroli
Przedmiot i wykazane uchybienia
Zalecenia pokontrolne
1.
Kontrola realizacji przez Starostę Giżyckiego zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 , poz.1333 ze zm.).
 
Termin:
od 14 kwietnia 2021 r.
do 4 sierpnia 2021 r.
 
Kontrolę przeprowadził Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Przedmiot:
 
1. Prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 ustawy prawo budowlane;
2. Prawidłowość przyjmowania zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane;
3. Działalność w zakresie wygaszania decyzji na podstawie art. 37 ustawy Prawo budowlane;
Działalność w zakresie przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane;
4. Prowadzenie rejestrów RWDZ na podstawie art. 82b ustawy Prawo budowlane.

Kontrola obejmowała okres od
2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
Ocena: pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia zawiera wystąpienie pokontrolne Wojewody Warminsko-Mazurskiego znak:WIN-II.431.1.2021 – str. 12-13.
2.
Kontrola kompleksowa z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 
 
Termin: 25 sierpnia 2021 r.
 
Kontrolę przeprowadził Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Przedmiot:
1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym
na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie.
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
i ośrodkach interwencji kryzysowej.
Kontrola zadań wskazanych w pkt 1-3 obejmowała okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
zakończenia kontroli tj. do 27 sierpnia 2021 r.
4. Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Kontrola obejmowała lata 2019-2020.
 
Ocena:
zadania realizowane bez nieprawidłowości i uchybień.
Brak zaleceń.
3.
Kontrola wybranych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
 
Termin:
od 27 października 2021    do 31 grudnia 2021 r.
 
Kontrolę przeprowadził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przedmiot:
1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania:
a) stan usług danych przestrzennych,
b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
c) stan cyfryzacji operatów,
d) stan bieżącej cyfryzacji operatów,
e) stan systemu do prowadzenia zasobu,
f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,
g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,
h) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 
- okresy objęte kontrolą: przedmiot kontroli 1 - 1 stycznia 2019 r. – 30 września 2021 r.
przedmiot kontroli 2 i 3 - 1 stycznia 2020 r. – 30 września 2021 r.
 
Ocena: pozytywnie
z nieprawidłowościami.
Zalecenia zawiera wystąpienie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak:WIG-7210.1.9.2021 – str. 30.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-28 11:52:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-28 11:59:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-28 11:59:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony