ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO - luty 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Sławomir Maculewicz
14:39:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO nr 0102-26/21 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Sławomir Maculewicz
14:39:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Sławomir Maculewicz
14:39:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wystąpienie pokontrolne RIO w Olsztynie - grudzień 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Sławomir Maculewicz

Zmiany z dnia: 2021-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:53 Edycja elementu informacja Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Katarzyna Maciejczuk
13:53:27 Upublicznienie elementu informacja Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w roku 2020 Katarzyna Maciejczuk
« powrót do poprzedniej strony