ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:46 Upublicznienie elementu informacja Uchwała RIO.IV-0120-401/20 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Giżyckiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 Sławomir Maculewicz
« powrót do poprzedniej strony