ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr 411.2017 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-15 11:30:46 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 411.2017
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1868) w związku z  art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.36 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się autopoprawki w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr 400.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2017 r. poprzez:
1) nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 1 projekt uchwały Rady Powiatu  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwałę przedłożyć Radzie Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr 411.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2017 r.
 
Powyższe zmiany dotyczą:
 
W zakresie załącznika nr 2:
Zmniejszenia planu wydatków na remonty w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 538.416 zł i przeniesienia jej do rezerwy odzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854), która przed zmianami wynosiła 100.000 zł a po zmianach wyniesie 638.416 zł
Zmiana ta spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli, w przypadku nieotrzymania na ten cel środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, której ostateczna wysokość zostanie ustalona przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju po uchwaleniu budżetu państwa.
 
W rozdz.80140 – zmiany § 6050 na § 6060 (kwota 12.000 zł przeznaczona na zadanie pn. Wykonanie monitoringu budynku CKZiU)
 
W zakresie załącznika nr 1:
w § 7 zmienia się przywołany publikator ustawy:
było:
(…) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn.zm): (…)
winno być:
(…) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101): (…)
 
w § 10 ust.2 w związku ze zmianami w planie wydatków określonych w załączniku nr 2:
było:
 1. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 460.000 zł, z tego:
 1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
 2. 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
winno być:
 1. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 998.416 zł, z tego:
 1. 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
 2. 638.416 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
 
w § 12 ust.1:
było:
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 
winno być:
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 3. finansowanie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu Powiatu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-15 11:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-15 11:30:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15 11:30:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony