ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr 433.2014 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-27 11:56:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 433.2014
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014 uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 75.815.270 zł, w tym:
   1. dochody bieżące: 66.331.879 zł,
   2. dochody majątkowe: 9.483.391 zł;
  2. plan wydatków ogółem: 79.972.672 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące: 70.205.511 zł,
   2. wydatki majątkowe: 9.767.161 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu: 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł
  4. przychody budżetu: 6.316.718 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 4.157.402 zł;
  5. rozchody budżetu: 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega publikacji.


Objaśnienia do uchwały Nr 433.2014 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 23 maja 2014 r.

Powyższych zmian dokonuje się:

 1. w związku z umową zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim przyznającą dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
 2. w związku z dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości na własność Skarbu Państwa,
 3. na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, II LO, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-27 11:54:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-27 11:56:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-27 11:56:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony