ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr 244.2012 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2013 - 2029

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-29 14:10:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

UCHWAŁA Nr 244.2012
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2013 - 2029

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013 - 2029 oraz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 w następujący sposób:

  1. załącznik nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2013 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Powiecie Giżyckim w latach 2013 – 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. zmienia się numerację paragrafów 4 i 5 odpowiednio na: 5 i 6,
  4. po § 3 dopisuje się § 4 w brzmieniu:

㤠4

Traci moc Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2012–2029.”

§ 2

Niniejszą uchwałę przedłożyć:

  1. Radzie Powiatu w Giżycku,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-29 14:06:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-29 14:10:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-29 14:10:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony