ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-11 14:11:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Rejestry

 1. Uchwały rady powiatu
 2. Uchwały zarządu powiatu
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 4. Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu
 5. Dziennik przesyłek specjalnych
 6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 7. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych
 8. Rejestr wydanych upoważnień przez Starostę
 9. Rejestr zarządzeń Starosty Giżyckiego
 10. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
 11. Ewidencja podmiotów pozyskujących kopaliny pospolite
 12. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie
 13. Ewidencja osób, którym udzielono pożyczek ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 14. Ewidencja osób starajacych się o pracę w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 15. Rejestr cen i wartości nieruchomości
 16. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Ewidencja zbiorów danych osobowych

L. p. Nazwa zbioru Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru
1. REJESTR KART WĘDKARSKICH,ŁOWIECTWA PODWODNEGO I SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym;
2. REJESTR WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ (REJESTR WNIOSKÓW REJESTR DECYZJI) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane
3. SYSTEM EWIDENCJI PRAW JAZDY - "KIEROWCA" (CEPIK) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
4. SYSTEM EWIDENCJI I REJESTRACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - "POJAZD" (CEPIK) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
5. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
6. REJESTR WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach
7. DEZYZJE - POZWOLENIA WODNOPRAWNE Ustawa z dnia 24 października 1974r. – Prawo wodne
8. OŚRODEK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
9. EWIDENCJA WYDANYCH PRAW JAZDY MIĘDZYNARODOWYCH Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
10. EWIDENCJA WYDANYCH LICENCJI, ZEZWOLEŃ I ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie
11. EWIDENCJA STACJI DIAGNOSTYCZNYCH I DIAGNOSTÓW Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
12. EWIDENCJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
13. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GIŻYCKU Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych
14. REJESTR WNIOSKÓW O PRZEZNACZENIU GRUNTÓW ROLNYCH DO ZALESIENIA Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
15. REJESTR POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
16. REJESTR POSIADACZY ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
17. REJESTR RADNYCH RADY POWIATU W GIŻYCKU Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
« powrót do poprzedniej strony