ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-14 15:08:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Starosta Powiatu

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
pokój 15
tel. (087) 429-28-71
e-mail:

<e-mail>

  

Wicestarosta Powiatu

Wacław Strażewicz
pokój 13
tel. (087) 428-55-06
e-mail:

<e-mail>

  

Sekretarz Powiatu

Ewa Gudel
pokój 208
tel. (087) 428-59-58 wew. 31
e-mail:

<e-mail>

Skarbnik Powiatu

Elżbieta Makar
pokój 9
tel. (087) 428-59-58 wew. 56
e-mail:  

Przewodniczący Rady Powiatu

Krystyna Kralkowska
pokój 17
tel. (087) 428-59-58 wew. 55

Sekretariat

Iwona Augustynowicz
pokój 13
tel. (087) 428-59-58
fax (087) 428-55-06
e-mail:

<e-mail>

 

Biuro Rady Powiatu

Biuro Rady

pokój 16
tel. (087) 428-59-58 wew. 25
e-mail:

<e-mail>

 

Wydział Organizacyjny

Stanowisko ds. kadr
pokój 208
tel. (087) 428-59-58 wew. 24
e-mail:

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
pokój 210
tel. (087) 428-59-58 wew. 33
e-mail:  

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum

pokój 210
tel. 87 428-59-58 wew. 33
e-mail:

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Sławomir Maculewicz
pokój 224A
tel. (087) 428-59-58 wew. 35
e-mail:

Wydział Finansowy

Zastępca Głównego Księgowego
pokój 10
tel. (087) 428-59-58 wew. 39

Wieloosobowe stanowisko
pokój 10
tel. (087) 428-59-58 wew. 39

Kasa
pokój 8
tel. (087) 428-59-58 wew. 30

Wydział Budownictwa

ul. Wyzwolenia 2
11 - 500 Giżycko
fax. 428-13-38 wew. 42
pokoje 303 - 305
Dariusz Święcki
Naczelnik Wydziału

e-mail:  

Wieloosobowe stanowisko
pokoje 303 - 305

Wydział Komunikacji

Karol Obolewicz
Naczelnik Wydziału
pokój 4C
tel. (087) 428-59-58 wew. 50
e-mail:

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
pokój 4A
tel. (087) 428-59-58 wew. 23

Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy
pokój 4B
tel. (087) 428-59-58 wew. 34

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Jerzy Bujno
Naczelnik Wydziału
pokój 219
tel. (087) 428-59-58 wew. 26
e-mail:

Stanowisko ds. gospodarki leśnej i łowieckiej
pokój 220
tel. (087) 428-59-58 wew. 53

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony przyrody
pokój 220
tel. (087) 428-59-58 wew. 53
e-mail:

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
pokój 221
tel. (087) 428-59-58 wew. 54
e-mail:

Stanowisko ds. gospodarki wodnej
pokój 221
tel. (087) 428-59-58 wew. 54
e-mail:

Wydział Spraw Obywatelskich

Krzysztof Paternoga
Naczelnik Wydziału

pokój 212
tel. (087) 428-59-58 wew. 37
e-mail:
Specjalista ds. komunikacji społecznej
pokój 211
tel. (087) 428-59-58 wew. 59
e-mail:

Specjalista ds. komunikacji społecznej
pokój 211
tel. (087) 428-59-58 wew. 59
e-mail:
Stanowisko ds. obronnych
pokój 210
tel. (087) 428-59-58 wew. 33
e-mail:

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Monika Dębek
pokój 222
tel. (087) 428-59-58 wew. 52
e-mail:  

Rzecznik Praw Konsumenta

Katarzyna Tota - Leszczyńska
pokój 222
tel. (087) 428-59-58 wew. 52
e-mail:  

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Wyzwolenia 2
11 - 500 Giżycko
fax. 429-18-39 wew. 42


Alina Aleszczyk - Jurek
Naczelnik Wydziału
pokój 109A
tel. (087) 428-15-28; 429-18-39 wew. 40
e-mail:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój 1
tel. (087) 429-18-39 wew. 33, 39

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – pracownia mapy numerycznej

pokój 101
tel. (087) 429-18-39 wew. 34, 41

Stanowisko ds. odbioru i kontroli robót przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Stanowisko ds. Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

pokój 103
tel. (087) 429-17-57 wew. 35

Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
pokój 107 i 108
tel. (087) 429-17-57 wew. 32, 37, 38

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych
pokój 104
tel. (087) 428-13-38 wew. 31, 36
« powrót do poprzedniej strony