ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w obrębie ewidencyjnym 0002 Czarnówka, gmina Wydminy, powiat giżycki

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-10 14:45:14 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 10.05.2024 r
WG.6840.1.1.2023
                                                                       
Ogłoszenie
 
Starosta giżycki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w obrębie ewidencyjnym 0002 Czarnówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie:
 
  1. działka nr 119/1 o powierzchni 0,0101 ha, użytek: W-RV- grunty pod rowami na gruncie ornym klasy V, księga wieczysta nr OL1G/00042276/6, cena wywoławcza: 3600,00 zł, wysokość wadium: 400,00 zł, minimalna wartość postąpienia: 50,00 zł,
  2. działka nr 119/2 o powierzchni 0,0370 ha, , użytek W-RV- grunty pod rowami na gruncie ornym klasy V, księga wieczysta nr OL1G/00042276/6, cena wywoławcza: 4500,00 zł , wysokość wadium: 500,00 zł, minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł.
 
Wyżej   wymienione   nieruchomości    są    niezabudowane,    niezagospodarowane i opisane w operacie ewidencji gruntów i budynków jako wody pod rowami.
Działki mają kształt nieregularny-podłużny. Obie działki są nieczynnymi rowami,  częściowo zadrzewione i zakrzewione samosiejkami.
Działki nie mają dostępu do drogi publicznej, dopiero po połączeniu z działką 116/7 będą miały bezpośredni dostęp do drogi.
Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 17 lutego 2016 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy działki o nr 119/1 oraz 119/2 położone w Czarnówce, gmina Wydminy nie są opisane.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Giżycku   w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 6 czerwca 2024  roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca  2024 roku
  1. na działkę nr 119/1 o godz. 1000
  2. na działkę nr 119/2 o godz. 1030
w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Generała Józefa Zajączka 2, pokój 104.
 
W przetargach mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości przyległych, którzy ubiegać się będą o nabycie nieruchomości objętych przetargiem na polepszenie warunków zagospodarowania tych nieruchomości,  jeżeli wpłacą  wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
 
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) winni przystąpić do przetargu razem ze współmałżonkiem bądź obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.
Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.
 
Sprzedający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Starosta Giżycki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej  przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 87 428 15 28
 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 10.05.2024 r. do 10.06.2024 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko  oraz zamieszczeniu na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Giżycku  http://www.powiatgizycki.pl/, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatgizycki.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Czerep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-10 14:44:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-10 14:45:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 14:45:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony