ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu wystarczającego materiału dowodowego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowa ulicy Prusa (drogi gminnej nr 136038N) w Wydminach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 22:14:50 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 17.11.2022r.
WB.6741.1.4.2022
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Przebudowie ulicy Prusa (drogi gminnej nr 136038N) w Wydminach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 426/8, 426/98, 432/8 (powstała z podziału 432/1), 432/13 (powstała z podziału 432/2), 434/1, 434/3, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy
W tym:
- działki pasa drogowego: 426/98, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy
- działki do podziału: 432/1, 432/2, obręb 0019 Wydminy, gmina Wydminy
- działki z których korzystanie będzie ograniczone: 426/8, 434/1, 434/3 obręb 0019 Wydminy, gmina   
  Wydminy
Na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Wydminy
 
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
Poniedziałek od 10.30.do 15.30
Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
Środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
Z up. Starosty
Renata Mielziuk
Naczelnik Wydziału Budownictwa
 
RM/RM
Tel. 0 87 428 13 38
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-17 22:14:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 22:14:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 22:14:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony