ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu wystarczającego materiału do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 234.2017 z dnia 02.06.2017 znak WB.6740.205.2017 pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Giżycko, na działkach numer 320/38 (pierwotnie 320/6), 320/22, 320/23, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-12 09:15:05 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 10.01.2022 r.                                                                                                                  
WB.6740.624.2021
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 735) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 2373z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania  pozwolenia  na w sprawie  zmiany decyzji nr 234.2017 z dnia 02.06.2017 znak WB.6740.205.2017 pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Giżycko, na działkach numer 320/38 (pierwotnie 320/6), 320/22, 320/23, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko w zakresie zagospodarowania terenu i projektu, której inwestorem jest: P.P.H. Kostrzewa Sp. J.
 
informuję, że materiał zgromadzony w postepowaniu jest wystarczający do wydania decyzji oraz można zapoznać się z zebranymi materiałami a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
Poniedziałek od 10.30.do 15.30
Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
Środa, piątek od 10:30 do 15:00
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
 
 
Z up. Starosty
Renata Mielziuk
Naczelnik Wydziału Budownictwa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 09:13:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 09:15:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 09:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony