ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu w postępowaniu administracyjnym materiału wystarczającego do wydania decyzji - dotyczy zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 - Biogazownia rolnicza o mocy 1,0MW na działce o numerze 256/3 w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-25 14:32:45 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 25.06.2021r.
WB.6740.164.2021
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 735) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247 ze zm.) w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW na działce o numerze 256/3 w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r.  znak: WB.6740.101.2021, której inwestorem jest: ORLEN Południe Spółka Akcyjna.
 
Informuję, iż materiał zgromadzony w postepowaniu jest wystarczający do wydania decyzji oraz można zapoznać się z zebranymi materiałami a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Budownictwa, w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
  • Poniedziałek od 10.30.do 15.30
  • Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
  • Środa, piątek od 10:30 do 15:00
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-25 14:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 14:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 14:32:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony