ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW na działce o numerze 256/3 w miejscowości Głąbowo

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-09 13:18:05 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 09.04.2021 r.
WB.6740.164.2021                                                                                        
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz. 256) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz.U. poz. 247 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu  26.03.2021r  zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie  zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW na działce o numerze 256/3 w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn, zmienionej decyzją nr 402.2017 z dnia 16.08.2017 r. znak: WB.6740.377.2017 oraz decyzją nr 135.2021 z dnia 12.03.2021r.  znak: WB.6740.101.2021, której inwestorem jest: ORLEN Południe Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Budownictwa, w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w godz.:
Poniedziałek od 10.30.do 15.30
Wtorek, czwartek od 8:30 do 15:00
Środa, piątek od 10:30 do 15:00
       
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
RM/RM
Tel. 0 87 428 13 38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 13:15:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 13:18:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09 13:18:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony