ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerem geodezyjnym 131 a nieruchomościami 130, 132, 175 - wieś Czyprki, gmina Miłki

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-18 12:24:29 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miłki, 18.03.2021 r.
Nasz znak: RR. 6830.1.2021       
 
P o s t a n o w i e n i e
  
      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z  2020 r. , poz.  256  z późn. zm. ), art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( j.t. Dz. U.  z 2020 r.  poz. 2052 z późn. zm. ) w związku  z  wnioskiem  Pani   Danuty  Puzyr   z  dnia  1  marca 2021 r. o  rozgraniczenie nieruchomości
 
p o s t a n a w i a    s i ę:
 
wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe pomiędzy nieruchomością  uregulowaną w kw nr  OL1G/00008005/6, oznaczoną numerem geodezyjnym  131,  położoną w obrębie wsi  Czyprki , gm. Miłki,  a nieruchomościami położonymi w obrębie geodezyjnym wsi Czyprki,   gm. Miłki oznaczonymi numerami geodezyjnymi działek:
 • działka nr  130, ujawniona w księdze wieczystej nr    OL1G/00014235/2,
 • działka nr  132, ujawniona w księdze wieczystej nr    OL1G/00010230/9, 
 • działka nr  175, ujawniona w księdze wieczystej nr    OL1G/00016941/8.
Nr punktów  geodezyjnych objętych rozgraniczeniem:  2-667, 2-668, 2-601. 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Postępowanie rozgraniczeniowe  wszczyna się na wniosek zainteresowanej strony w celu ustalenia przebiegu granic i utrwalenia punktów granicznych nieruchomości oraz sporządzeniu mapy do celów prawnych.
Na postanowienie niniejsze zażalenie nie przysługuje.
 
O t r z y m u j ą :
1. Wnioskodawca,
2. Gmina Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki,
4. KOWR Oddział Terenowy, ul. Głowackiego 6,10-448 Olsztyn
3. Strony postępowania zgodnie z ewidencją gruntów ,
4.  a/a .
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11 – 513 Miłki;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych –
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag, wniosków,  zastrzeżeń  zgodnie z przepisami    wyżej powołanymi.                                       
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa , w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie  skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Dybaś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 12:24:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-18 12:24:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 12:24:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony