ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebraniu materiału wystarczającego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej - ul. Poleska w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-14 09:58:17 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 14.01.2021r.
WB.6740.38.2020
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz. 256 )
 
z a w i a d a m i a m
 
że w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Budowie drogi gminnej- ul. Poleska w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 63, 53/7, 49/48, 49/3, 53/65 (powstała z podziału dz. 53/12), 53/63 (powstała z podziału dz. 53/5), obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko.
W tym:
- działki pasa drogowego: 63, 53/7, 49/48, 49/3,
- działki do podziału: 53/12, 53/5.
 
Na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Giżycko.
 
informuję, iż zebrany materiał jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z zebranymi materiałami a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w dniach pracy urzędu (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30).
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.
 
 
RM/RM
Tel. 0 87 428 13 38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-14 09:57:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-14 09:58:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14 09:58:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony