ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1803N na odcinku granica powiatu- Doba, miejscowość Doba, gmina Giżycko, na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 540/1, 534/1, obręb 0007 Kamionki, gmina Giżycko.

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-13 08:18:08 przez Katarzyna Maciejczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, dnia 10.07.2020r.
WB.6740.264.2020
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Dz.U. poz. 256 )
 
z a w i a d a m i a m
 
że w związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie  wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1803N na odcinku granica powiatu- Doba, miejscowość Doba, gmina Giżycko.
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 540/1, 534/1, obręb 0007 Kamionki, gmina Giżycko.
W tym:
- działki pasa drogowego: 540/1,
- działki do podziału: 534/1.
 
Na wniosek Inwestora: Zarządu Powiatu w Giżycku.

informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z zebranymi materiałami a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Budownictwa w pokoju nr 303-305, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku w dniach pracy urzędu (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30).
Informacja zamieszczona jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.powiatgizycki.pl (w zakładce „Ogłoszenia”)
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres  będzie miało skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mielziuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-13 08:17:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-13 08:18:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13 08:18:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony