ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - III KADENCJA rok 2008

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-22 10:11:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 128/2008 03.01.2008 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2008  
 129/2008 14.01.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 130/2008  14.01.2008 zmieniająca uchwałę nr 101/2007 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Giżycku na zakup wyposażenia  
 131/2008  14.01.2008 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Giżyckim Uchylono Uchwałą Nr 256.2009
 132/2008 04.02.2008 określenia obszarów współpracy aplikowania o środki zewnętrzne w ramach subregionu ełckiego  
 133/2008  04.02.2008 powierzenia zadania "Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego"  Uchylono Uchwałą Nr 248.2009
 134/2008  04.02.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 135/2008 19.02.2008 powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 136/2008  19.02.2008 upoważnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 137/2008  29.02.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 138/2008 06.03.2008 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 139/2008  06.03.2008 planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2008 roku  
 140/2008  06.03.2008 podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki  
 141/2008  06.03.2008 wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uchylono Uchwałą Nr 183.2008
 142/2008 17.03.2008 uzgodnienia planu naboru na rok szkolny 2008/2009 w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat Giżycki  
143/2008  17.03.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 144/2008  17.03.2008 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego na 2007 r.  
 145/2008 31.03.2008 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku  
 146/2008  31.03.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 147/2008  31.03.2008 zbycia nieruchomości  
 148/2008 14.04.2008 ustalenia kwoty dotacji na rok 2008 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 149/2008  14.04.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 150/2008  14.04.2008 wyrażenia zgody Warsztatom Terapii Zajęciowej w Giżycku na zakup wyposażenia  
 151/2008 05.05.2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2007 rok  
 152/2008  05.05.2008 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Pubiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 153/2008  19.05.2008 zbycia nieruchomości  
154/2008   19.05.2008 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 155/2008   19.05.2008 wyrażenia opinii o zmianie kategoryzacji dróg publicznych  
 156/2008   19.05.2008 odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 157/2008   19.05.2008 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 158/2008  03.06.2008 ustalenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 159/2008   03.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 160/2008   03.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 161/2008   03.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 162/2008   03.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 163/2008   03.06.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 164/2008  16.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 165/2008  16.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 166/2008  16.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 167/2008  16.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 168/2008  16.06.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 169/2008  16.06.2008 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 171.2008
 170/2008  16.06.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 171/2008  26.06.2008 zmiany Uchwały Nr 169/2008 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 172/2008 21.07.2008 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 173/2008  21.07.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 174/2008  21.07.2008 wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim kategorii dróg powiatowych  
 175/2008  21.07.2008 wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim kategorii dróg powiatowych  
 176/2008 13.08.2008 powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 177/2008  13.08.2008 przyznania stypendiów Powiatu Giżyckiego za rok szkolny 2007/2008  
 178/2008  13.08.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 179/2008  13.08.2008 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2008 r.  
 180/2008 04.09.2008 wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi powiatowej w Powiecie Węgorzewskim kategorii drogi powiatowej  
 181/2008  04.09.2008 wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg gminnych w Powiecie Węgorzewskim kategorii dróg gminnych  
 182/2008  04.09.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 183/2008  04.09.2008 wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 184/2008  04.09.2008 nagrody jubileuszowej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 185/2008 16.09.2008 uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w Giżycku  
 186/2008  16.09.2008 zmieniająca uchwałę nr 274/2005 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 108.2015
 187/2008  16.09.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 188/2008  16.09.2008 wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi powiatowej w Powiecie Mrągowskim kategorii drogi powiatowej  
 189/2008 02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
190/2008  02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
 191/2008  02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 192/2008  02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 193/2008  02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku   
 194/2008  02.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Giżycku  
 195/2008  02.10.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 196/2008 21.10.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku  
 197/2008  21.10.2008 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
 198/2008  21.10.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 199/2008  21.10.2008 przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Powiatu giżyckiego"  
 200/2008  13.11.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 201/2008 13.11.2008 projektu budżetu powiatu na rok 2009  
 202/2008 18.11.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 203/2008 27.11.2008 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 204/2008  27.11.2008 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 205/2008  27.11.2008 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2008 rok  
 206/2008  27.11.2008 odwołania z funkcji Dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
 207/2008  27.11.2008 powierzenia obowiązków kierownika zakładu - Dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
 208/2008  27.11.2008 powierzenia obowiązków Dyrektora - Wychowawcy w Placówce Rodzinnej w Zelkach  
 209/2008  27.11.2008 zawarcia umowy z Dyrektorem w Placówce Rodzinnej w Zelkach  
 210/2008  27.11.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 211/2008 11.12.2008 przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2009  
 212/2008  11.12.2008 przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2009  
 213/2008  11.12.2008 przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2009  
 214/2008  11.12.2008 przystąpienia do projektu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2009  
 215/2008  11.12.2008 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 216/2008  11.12.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  
 217/2008  11.12.2008 naboru na stanowisko kierownika zakładu - Dyrektora SP ZOZ w Giżycku  
 218/2008  22.12.2008 wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 219/2008 30.12.2008 złożenia wniosku aplikacyjnego pn.: "Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim"  
 220/2008  30.12.2008 przystąpienia do realizacji projektu pn.: "W stronę ucznia - programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego"  
 221/2008  30.12.2008 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-22 10:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-22 10:11:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:27:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony