ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - II KADENCJA rok 2004

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-11 14:29:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejest uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 130/2004 15.01.2004 zatwierdzenia zmiany w akruszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
131/2004 15.01.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 132/2004 15.01.2004 powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 133/2004 26.01.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 134/2004 26.01.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 135/2004 26.01.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 136/2004 26.01.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 137/2004 26.01.2004 zamieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku Nr 191/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych  
 138/2004 06.02.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 139/2004 06.02.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 140/2004 06.02.2004 powołania doradcy metodycznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 141/2004 06.02.2004 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego   
 142/2004 06.02.2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 143/2004 06.02.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Poradni Pychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 144/2004 16.02.2004 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 145/2004 16.02.2004 zbycia środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 146/2004 23.02.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 147/2004 23.02.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 148/2004 08.03.2004 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2003 r.  
 149/2004 15.03.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizaycyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 150/2004 15.03.2004 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr  159.2004
 151/2004 15.03.2004 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2004  
 152/2004 08.03.2004 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 153/2004 29.03.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 154/2004 29.03.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 155/2004 29.03.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 156/2004 29.03.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 157/2004 29.03.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 158/2004 31.03.2004 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 159/2004 31.03.2004 zmiany Uchwały Nr 150/2004 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15.03.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 160/2004 22.04.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 161/2004 22.04.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 162/2004 04.05.2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 163/2004 04.05.2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 164/2004 04.05.2004 określenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 165/2004 12.05.2004 ustalenia kwoty dotacji na rok 2004 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
166/2004 20.05.2004 dokoanania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 167/2004 31.05.2004 uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielce Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 168/2004 31.05.2004 powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 169/2004 31.05.2004 upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach bieżących powiatu  
 170/2004 31.05.2004 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 171/2004 14.06.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 172/2004 14.06.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 173/2004 14.06.2004 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 174/2004 14.06.2004 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 175/2004 14.06.2004 zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Giżycku  
 176/2004 14.06.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2004 rok  
 177/2004 23.06.2004 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2003 rok  
 178/2004 23.06.2004 przeniesienia nauczyciela mianowanego  
 179/2004 23.06.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiaka i Agrobiznesu w Giżycku  
 180/2004 23.06.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 181/2004 23.06.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 182/2004 30.06.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 183/2004 30.06.2004 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 184/2004 05.07.2004 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 185/2004 05.07.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 186/2004 05.07.2004 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 125.2007
 187/2004 19.07.2004 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 188/2004 19.07.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 189/2004 12.08.2004 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 190/2004 12.08.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 191/2004 12.08.2004 przekazania Powiatowemu Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku wyposażenia i środków trwałych  
 192/2004 12.08.2004 zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku Nr 191/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych  
 193/2004 12.08.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 194/2004 12.08.2004 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2004 r.  
 195/2004 26.08.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
196/2004 26.08.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 197/2004 26.08.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 198/2004 26.08.2004 powołania doradcy metodycznego w centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 199/2004 26.08.2004 przystąpienia do programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL  
 200/2004 26.08.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 201/2004 26.08.2004 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku  
202/2004 02.09.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 203/2004 02.09.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  
 204/2004 02.09.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 205/2004 02.09.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
206/2004 02.09.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 207/2004 02.09.2004 dokonania zmian w planie wydatków  budżetu powiatu na rok 2004  
 208/2004 16.09.2004 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 209/2004 16.09.2004 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 210/2004 16.09.2004 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 211/2004 16.09.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 212/2004 28.09.2004 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 213/2004 28.09.2004 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 214/2004 01.10.2004 wyrażenia opinii o kategoryzacji dróg publicznych  
 215/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 216/2004 01.10.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 217/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 218/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 219/2004 01.10.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 220/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 221/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 222/2004 01.10.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 223/2004 01.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 224/2004 01.10.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Poradni Psycjologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 225/2004 01.10.2004 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 226/2004 01.10.2004 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 227/2004 18.10.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 228/2004 18.10.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 229/2004 18.10.2004 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 230/2004 18.10.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
231/2004 18.10.2004 udzielenia upoważnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli do wystąpienia z wnioskiem do Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
 232/2004 08.11.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 233/2004 08.11.2004 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obslugi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  Uchylono Uchwałą Nr 346.2010
 234/2004 09.11.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 235/2004 09.11.2004 projektu budżetu powiatu na rok 2005  
236/2004 18.11.2004 powierzenia stanowiska Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowejw Giżycku  
 237/2004 18.11.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 238/2004 03.12.2004 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 239/2004 03.12.2004 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku  
 240/2004 03.12.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 241/2004 03.12.2004 udzielenia pełnomocnictw procesowych kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych  Zmieniono Uchwałą Nr 344.2005; 22.2007; 166.2016
 242/2004 13.12.2004 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 243/2004 13.12.2004 powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej  
 244/2004 13.12.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
245/2004 27.12.2004 powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 246/2004 27.12.2004 przystąpienia do projektu Specjalista Turystyki Wodnej finansowanego z Działania 2.3 Europejskiego Funduszu Społecznego  Uchylono Uchwałą Nr 273.2005
 247/2004 27.12.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 248/2004 30.12.2004 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  
 249/2004 30.12.2004 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-11 14:29:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-11 14:29:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:30:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony