ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - II KADENCJA rok 2003

Informacja ogłoszona dnia 2014-09-10 13:07:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejest uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
 15/2003 06.01.2003 rozwiązania umowy z Dyrektorem SP ZOZ w Likwidacji w Węgorzewie  
 16/2003 06.01.2003 wyrażenia zgody na wynajęcie środków trwałych przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 17/2003 13.03.2003 powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Węgorzewie  
 18/2003 16.01.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych im. KEN w Giżycku  
 19/2003 28.01.2003 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 20/2003 28.01.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 21/2003 27.01.2003 wyrażenia zgody na użyczenie środków trwałych przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 22/2003 11.02.2003 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny zakład  Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 23/2003 11.02.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym  I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 24/2003 11.02.2003 układu wykonawczego budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2003  
 25/2003 24.02.2003 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu   
 26/2003 24.02.2003 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi  Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  
 27/2003 24.02.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 28/2003 05.03.2003 zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Giżycku  
 29/2003 05.03.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 30/2003 05.03.2003 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Giżyckiego "w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euregion ŁYNA-ŁAWA" Uchylono Uchwałą nr 7.2018
 31/2003 17.03.2003 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2002 rok  
 32/2003 17.03.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 33/2003 31.03.2003 wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Giżyckiego  
 34/2003 31.03.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 35/2003 31.03.2003 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  Zmieniono Uchwałą Nr 53.2003; 76.2003
 36/2003 31.03.2003 wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych w budynku położonym w Giżycku przy ulicy Wyzwolenia 2  
 37/2003  14.04.2003 ustalenia kwoty dotacji na rok 2003 udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na jednego ucznia  
 38/2003 25.04.2003 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku sporządzonego za 2002 rok   
 39/2003 25.04.2003 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny zakład  Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 40/2003 25.04.2003 przyznania nagrody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku   
 41/2003 25.04.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 42/2003 16.05.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 43/2003 22.05.2003 określenia kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnych schroniskach młodzieżowych  
 44/2003 30.05.2003 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i dzierżawę środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 45/2003 30.05.2003 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 46/2003 18.06.2003 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 47/2003 18.06.2003 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 48/2003 18.06.2003 powołania Dyrektora Domu Dziecka w Giżycku  
 49/2003 18.06.2003 rozwiązania umowy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Węgorzewie  
 50/2003 18.06.2003 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 51/2003 30.06.2003 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 52/2003 30.06.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu  na rok 2003  
 53/2003 30.06.2003 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 54/2003 30.06.2003 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzeni egzaminu na nauczyciela mianowanego  
 55/2003 30.06.2003 dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu  
 56/2003 29.07.2003 wyznaczenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych w budynku położonym w Giżycku przy ulicy Wyzwolenia 2 Uchylono Uchwałą Nr 308.2005
 57/2003 29.07.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 58/2003 13.08.2003 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2003 r.  
 59/2003 13.08.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 60/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 61/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 62/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 63/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 64/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 65/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
66/2003 08.09.2003  
 67/2003 08.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Giżycku  
 68/2003 08.09.2003 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 69/2003 08.09.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 70/2003 08.09.2003 zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Giżycku  
71/2003 18.09.2003 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 72/2003  18.09.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 73/2003 18.09.2003 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku  
 74/2003 18.09.2003 wyrażenia opinii o kategoryzacji drogi publicznej  
 75/2003 30.09.2003 dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki  
 76/2003 30.09.2003 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 77/2003 01.10.2003 wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 78/2003 01.10.2003 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i dzierżawę środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku  
 79/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 80/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 81/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 82/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 83/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 84/2003 14.10.2003 zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 85/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 86/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Giżycku  
 87/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  
 88/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 89/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 90/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 99.2003
 91/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  Zmieniono Uchwałą Nr 98.2003
 92/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  Zmieniono Uchwałą Nr 100.2003
 93/2003 14.10.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnoksztacącego w Giżycku  Zmieniono Uchwałą Nr 94.2003
 94/2003 27.10.2003 zmiany Uchwały Nr 93/2003 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14.10.2003 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 95/2003 27.10.2003 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku   
96/2003 27.10.2003 zmieniająca Uchwałę Nr 496/2002 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej  
 97/2003 27.10.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 98/2003 27.10.2003 zmiany Uchwały Nr 91/2003 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14.10.2003 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 99/2003 27.10.2003 zmiany Uchwały Nr 90/2003 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14.10.2003 r. w  sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
100/2003 27.10.2003 zmiany Uchwały Nr 92/2003 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14.10.2003 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 101/2003 12.11.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 102/2003 12.11.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
 103/2003 12.11.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 104/2003 12.11.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
 105/2003 12.11.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
106/2003 12.11.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku Zmieniono Uchwałą nr 120.2003
 107/2003 12.11.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 108/2003 12.11.2003 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 109/2003 12.11.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 110/2003 20.11.2003 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 111/2003 20.11.2003 przyznania godzin nauczania indywidualnego  
 112/2003 20.11.2003 powołania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku Uchylono Uchwałą Nr 133.2004
 113/2003 20.11.2003 powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 114/2003 20.11.2003 dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych  
 115/2003 28.11.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
116/2003 12.12.2003 projektu budżetu powiatu na rok 2004  
 117/2003 12.12.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 118/2003 12.12.2003 zmiany regulaminu organizacyjnego Placówki Rodzinnej w Wężówce  
 119/2003 12.12.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zepołu Szkół Kształtowania Środowiaka i Agrobiznesu w Giżycku  
 120/2003 12.12.2003 zmiany uchwały Nr 106/2003 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 12.11.2003 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
 121/2003 12.12.2003 zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć Dyrektora Międzyszkolnej bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
 122/2003 19.12.2003 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 123/2003 19.12.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku  
 124/2003 19.12.2003 zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku  
 125/2003 19.12.2003 dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
126/2003 19.12.2003 zaakceptowania zmian regulaminu przetargowego na zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku   
 127/2003 19.12.2003 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku za 2003 rok  
 128/2003 31.12.2003 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  
 129/2003 31.12.2003 zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2003  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Jasionowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-10 13:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-10 13:07:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:31:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony