ˆ

ZARZĄD POWIATU

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU - IV KADENCJA (rok 2014)

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-04 09:30:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tabela - rejestr uchwał Zarządu
Numer Uchwały
Data Uchwały
w sprawie
Uwagi
421.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
422.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
423.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
424.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
425.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
426.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
427.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku  
428.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku  
429.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
430.2014 19.05.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
431.2014 19.05.2014 Ustalenia wynagrodzenia Prezesa spółki „Szpital Giżycki” spółka z o.o. Uchylono Uchwałą Nr 442.2014
432.2014 19.05.2014 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kętrzyńskim  
433.2014 19.05.2014 Dokonania  zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
434.2014 19.05.2014 Powierzenia zadania pn.:”Przebudowa skrzyżowania ulicy Wodociągowej z ulicą Jagiełły w Giżycku”  
435.2014 19.05.2014 Zatrudnienia Pana Ryszarda Wojciecha Chodakowskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku  
436.2014 11.06.2014  Wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic w mieście Giżycko do kategorii dróg gminnych  
 437.2014  11.06.2014  Przystąpienia do projektu pn. „Remont zaplecza żeglarskiego Międzyszkolnej Bazy sportów Wodnych - Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”  
 438.2014  11.06.2014  Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 439.2014  11.06.2014  Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 440.2014 11.06.2014  Upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku do zawarcia umowy  
 441.2014 11.06.2014  Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2013-2015  
 442.2014  11.06.2014  Ustalenia wynagrodzenia Prezesa spółki „Szpital Giżycki” spółka z o.o.  
 443.2014 11.06.2014  Zbycia nieruchomości  
 444.2014  11.06.2014  Zbycia nieruchomości  
 445.2014 26.06.2014  Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uczmy się od siebie”  
 446.2014  26.06.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 447.2014 11.07.2014  Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
 448.2014 11.07.2014  Powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 449.2014 11.07.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 450.2014 29.07.2014  w sprawie zatrudnienia Pana Roberta Kempy na dyrektora Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku  
451.2014 29.07.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Zmieniono Uchwałą Nr 459.2014
452.2014 18.08.2014  Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pana P. A. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku  
 453.2014  18.08.2014  Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pani L. Z. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku  
454.2014 18.08.2014 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pani D. S. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
455.2014 18.08.2014 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pani M. A. C. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
456.2014 18.08.2014 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pani R. W. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
457.2014 18.08.2014 Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wobec Pani J. A.C. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku  
458.2014 18.08.2014 Odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku  
459.2014 18.08.2014 Zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku  
 460.2014  18.08.2014  Wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku dziennika w formie elektronicznej  
461.2014 18.08.2014 Powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej  
 462.2014  18.08.2014  Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014  
 463.2014  28.08.2014  Zatrudnienia Pana Ryszarda Chodakowskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku  
 464.2014 28.08.2014  Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
 465.2014 28.08.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
466.2014 12.09.2014 Ustanowienie służebności przesyłu.  
467.2014 12.09.2014 Wyrażenia opinii o zmianie kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kętrzyńskim  
468.2014 12.09.2014 Wyrażenia opinii o zaliczeniu ulicy Owsianej do kategorii drogi gminnej  
469.2014 12.09.2014 Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
470.2014 12.09.2014 Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku  
471.2014 12.09.2014 Dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014 Uchylono Uchwałą Nr 473.2014
472.2014 25.09.2014 Powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku  
473.2014 25.09.2014 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
474.2014 25.09.2014 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
475.2014  07.10.2014  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  
 476.2014 07.10.2014  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku  
477.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku  
478.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku  
479.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku  
480.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku  
481.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy Giżycku  
482.2014 07.10.2014 Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego punktu katechetycznego  
483.2014 07.10.2014 Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
484.2014 07.10.2014 Ustalenia wynagrodzenia Prezesa spółki „Szpital Giżycki” spółka z o.o. Uchylono Uchwałą Nr 4.2014
485.2014 20.10.2014 Przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”  
 486.2014  20.10.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 487.2014 30.10.2014  Unieważnienia części uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 Uchylono część Uchwały Nr 486.2014
 488.2014 30.10.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
 489.2014  30.10.2014  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku  
 490.2014 30.10.2014  Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku  
 491.2014 14.11.2014  Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego  
 492.2014 14.11.2014  Projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015  
 493.2014 14.11.2014  Dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  
494.2014 28.11.2014 dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska - Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-04 09:28:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-04 09:30:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony