ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 30 stycznia 2024 r. podający liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie III według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-02 13:21:02 przez Paweł Kusznerczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
z dnia 30 stycznia 2024 r.
 
I. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie III według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
 
 
Lp.
Nazwa Gminy
Liczba mieszkańców
1
Gmina Barciany
5720
2
Gmina Budry
2729
3
Gmina Giżycko
8801
4
Gmina Kętrzyn
7665
5
Gmina Korsze
8970
6
Gmina Kruklanki
3023
7
Gmina Mikołajki
7450
8
Gmina Miłki
3651
9
Gmina Mrągowo
7843
10
Gmina Piecki
7413
11
Gmina Pozezdrze
3120
12
Gmina Reszel
6849
13
Gmina Ryn
5309
14
Gmina Sorkwity
4396
15
Gmina Srokowo
3561
16
Gmina Węgorzewo
15031
17
Gmina Wydminy
5956
18 Miasto Giżycko 25457
19 Miasto Kętrzyn 24353
20 Miasto Mrągowo 19518
 
 
II. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.
W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:
  1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  3. komitetowi wyborczemu organizacji,
  4. komitetowi wyborczemu wyborców.
Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie III do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie (adres j. w.), w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca 2024 r.), a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca 2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: olsztyn.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III
(-) Wioletta Rynkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 13:19:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Kusznerczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 13:21:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 13:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony