ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LIX.347.2023 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-01 13:37:40 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LIX.347.2023
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 2023 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr L.311.2023  Rady Powiatu w Giżycku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (zm.: Uchwała Nr LVI.331.2023 z dnia 1 września 2023 r., Uchwała Nr LVII.335.2023 z dnia 28 września 2023 r.) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
㤠1
Przyjmuje się do realizacji w 2023 r. następujące zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2023
(w zł)
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu oraz szkolenia, zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów badań lekarskich: staż
71.311
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)- zlecenie usługi szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich
3.950
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
75.261
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
1.474.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
196.444
 
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
166.264
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
19.800
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym
729.319
 
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej (w tym WTZ)
2.586.627
 
OGÓŁEM
2.661.888
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-01 12:24:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-01 13:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-01 13:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony