ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-297/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Giżyckiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-23 13:51:01 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-297/2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
 
z dnia 22 listopada 2022 r.
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Giżyckiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
  • Przewodniczący: Andrzej Pliszka
  • Członkowie:
    • Mirosław Czerny
    • Małgorzata Mazur - Wysocka
działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz.1668) oraz art. 246 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) postanawia:
 
§ 1
pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na 2023 rok,
 
§ 2
pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na 2023 rok.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 14 listopada 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na 2023 rok.
Zarząd Powiatu w Giżycku Uchwałą Nr 491.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na 2023 rok, przedłożył powyższy projekt Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na rok 2023 r i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem.
Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.
Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.
Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Giżycku ustalił co następuje: w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego planowane dochody na 2023 rok wyniosą 124.168.861,00 zł, planowane wydatki 135.594.152,00 zł, deficyt budżetu wyniesie 11.425.291,00 zł, przychody budżetu wyniosą 12.491.773,00 zł, a rozchody wyniosą 1.066.483,00 zł.
Zarząd Powiatu w Giżycku w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11.425.291,00 zł. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 13 – przychody i rozchody budżetu w 2023 r., będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej.
 
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.
 
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Andrzej Pliszka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 13:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 13:51:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 13:51:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony