ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-296/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu w Giżycku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-23 13:30:36 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-296/2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 22 listopada 2022 r.
 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu w Giżycku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:
  • Przewodniczący: Andrzej Pliszka
  • Członkowie:
    • Mirosław Czerny
    • Małgorzata Mazur - Wysocka
działając na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) postanawia:
pozytywnie zaopiniować projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2023 – 2033.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 14 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała Nr 490.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok 2023-2033.
Skład Orzekający dokonał oceny projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2023-2033 pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego przewiduje w 2023 roku:
  1. Dochody ogółem w wysokości – 124.168.861,00 zł.
  2. Wydatki ogółem w wysokości – 135.594.152,00 zł.
  3. Deficyt – 11.425.291,00 zł.
  4. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 r. (ogółem) wynosi – 12.686.587,00 zł.
Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Giżyckiego na lata 2023 – 2033 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2023 i latach następnych zostanie zachowana.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Andrzej Pliszka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 13:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 13:30:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 13:30:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony