ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr 497.2022 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-23 13:17:21 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 497.2022
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 23 listopada 2022 r.
 
w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) w związku z  art. 233 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się autopoprawki w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr 491.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 14 listopada 2022 r. w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie załącznikom:
  1. Nr 1 Uchwała Rady Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Nr 2 Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. Nr 3 Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. Nr 4  Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. Nr 5 Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023 wg grup, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. Nr 6 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
  7. Nr 10 Plan dochodów i wydatków na rok 2023 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
  8. Nr 12 Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
  9. Nr 13 Przychody i rozchody budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr 497.2022 Zarządu Powiatu w Giżycku z  dnia 23 listopada 2022 r.
 
Zmiany związane są z możliwością uzyskania dofinansowania (na poziomie 50%) ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zakupu i montażu (wymiany) dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Plan wydatków oszacowano na poziomie 300.000 zł. Na wkład własny Powiatu zabezpiecza się 150.000 zł, które przesuwa się z zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu ZSEiI do współczesnych wymagań ppoż.” (planuje się kontynuację tego zadanie w 2024 r. w kwocie 150.000 zł). Do wniosku o dofinansowanie zadania wymagane jest ujęcie tego zadania w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023.
Powyższe powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 150.000 zł.
 
Ponadto:
W Załączniku Nr 6 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r., dokonuje się sprostowania nazwy zadania ujętego w poz.3.
Jest: Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kożuchy Wlk.- etap II  (zad.011884)
Winno być: Przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. w m. Kruklin - etap II  (zad.011884).
W Załączniku Nr 12 Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023, dokonuje się sprostowania kwoty ujętej w pierwszej tabeli (I. Środki  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023)  w poz.3 w kol.3 i kol.7:
Jest: 1.577.266
Winno być: 1.557.266.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 13:16:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 13:17:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 10:46:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony