ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLIII.258.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-22 09:40:33 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIII.258.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 129.554.863 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 103.315.462 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 26.239.401 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 141.662.191 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 111.966.509 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 29.695.682 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.107.328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 68.032 zł,
   3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.173.811 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolne środki w kwocie 1.134.515 zł
   3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.985.325 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.060.982 zł.
 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 - Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII.258.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia  21 lipca 2022 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60018, § 2180 – kwota 980.000 zł dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Remont dr. pow. Nr 1803N na odcinku Doba-Guty o dł.1,2 km przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu byłego obszaru PGR”.
W związku z powyższym o tę kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014, § 4270.
Rozdz.85202 – kwota 30.451 zł dotyczy środków uzyskanych przez Powiat z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
Rozdz. 92601 – kwota 30.000 zł dotyczy uzyskania z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwoty 30.000 zł w ramach „Małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego.
 
 
Wydatki:  
Rozdz.71015 – dotyczy przesunięć między paragrafami planu wydatków realizowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (utworzenie § 4410).  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 09:38:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 09:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 09:40:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony