ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVIII.237.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-28 11:46:54 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVIII.237.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 24 lutego 2022 r.
 
w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się do realizacji w 2022 r. następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2022
(w zł)
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu, zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów badań lekarskich: staże
49.100
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)- zlecenie usługi szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich
7.000
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
56.100
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
1.204.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
140.000
 
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
224.222
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
           20.000
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
610.000
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej (w tym WTZ)
2.199.022
 
OGÓŁEM
2.255.122
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 11:38:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 11:46:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 11:46:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony