ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVI.228.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-31 15:04:23 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVI.228.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 grudnia 2021 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 111.088.471 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.999.248 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.089.223 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 118.901.496 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 97.855.482 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 21.046.014 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.092.215 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.881.827 zł.
 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2021, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały XXXVI.228.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 
Dochody:
Rozdz.85202 – zmiana formalna: dotyczy środków na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, które należy ująć w § 2180 a nie w § 2700.
Dochody i wydatki:
Rozdz.85195 – dotyczy środków otrzymanych w kwocie 10.000 zł na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w Giżycku.
Rozdz.80115 i rozdz.80120 – dotyczy przesunięć środków w kwocie 1.200 zł między planem dotacji dla szkół niepublicznych (niedoszacowanie dotyczy dotacji dla technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego).
Rozdz.80195 i rozdz.85417 – dotyczy przesunięć środków w kwocie 3.800 zł w związku z niedoszacowaniem planu dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko wynikającej z porozumień zawartych w sprawie organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania.  
Rozdz.85203 – dotyczą przesunięć miedzy paragrafami w ramach planu wydatków na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników.
Ponadto:
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2021 w zakresie dotyczącym rozdz.80148 – dotychczasowy plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się o 10.000 zł (przed zmianą: 95.000 zł, po zmianie: 105.000 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 15:03:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-31 15:04:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony