ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.225.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-17 15:48:16 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.225.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 16 grudnia 2021 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 111.066.971 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.977.748 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.089.223 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 118.879.996 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 97.833.982 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 21.046.014 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.092.215 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.881.827 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały XXXV.225.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80102 – dotyczy realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Środki w kwocie 60.000 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na zakup wyposażenia, materiałów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej MOS i SOSW.     
Rozdz.75019 i rozdz.75020 – zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet radnych oraz wynagrodzeń Starostwa Powiatowego.
Rozdz.75801 – zmiana dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. i związana jest z kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi. W wyniku kontroli stwierdzono, iż błędnie zostały wykazane dane w stosunku do dwóch uczennic SOSW, z których jedna została wpisana do księgi uczniów i realizowała obowiązek szkolny pomimo braku ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (uczennica miała wyznaczone badanie we wrześniu na które się nie stawiła, pomimo braku tego orzeczenia została wykazana w systemie SIO), co spowodowało naliczenie i przekazanie Powiatowi subwencji na ucznia w szkole i subwencji na zakwaterowanie w ośrodku.  Druga uczennica zaś została wykazana w dwóch wagach subwencyjnych zamiast jednej, co umożliwił system SIO nie wykazując błędu a weryfikacja przebiegła pozytywnie, gdyż liczba uczniów ogółem w szkole była zgodna ze stanem faktycznym. Niemniej jednak decyzja Ministra Finansów zobowiązuje Powiat do zwrotu kwoty 80.309 zł. 
Rozdz.80102, § 6050 – dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SOSW” (dotychczasowa kwota jest niewystarczająca).
Rozdz.80115, rozdz.80116, rozdz.80120, 80140, 80148, 80152, 85406, 85410, 85417, 85421  – zmniejszeń dokonuje się na pokrycie wydatków, o których mowa w rozdz.75019, rozdz. 75020, rozdz. 75801 i rozdz.80102.
Ponadto:
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku (zał. Nr 5) z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano, przychodów ze świadczonych usług oraz refundacji wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 15:39:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 15:48:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17 15:53:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony