ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXII.212.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-04 14:28:02 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXII.212.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 września 2021 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Giżycko w wysokości 2.459.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona Zdrowia”, zwanej dalej: Szpitalem, w celu przeznaczenia jej w 2021 r. w następujący sposób:
  1. 1.459.000 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) na dostosowanie budynków Szpitala do obecnych wymogów przeciwpożarowych,
  2. 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) na modernizację lub budowę budynków Szpitala i zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia Szpitala.
 
§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII.212.2021 z dnia 30 września 2021 r.
 
Uchwała w sprawie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko jest kontynuacją wdrażania mechanizmów wsparcia przez Powiat Giżycki dla działań związanych z utworzeniem przez Miasto Giżycko nowego podmiotu leczniczego „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 14:27:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 14:28:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 14:28:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony