ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXII.210.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-04 14:18:01 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXII.210.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 września 2021 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXVI.185.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2021 (w zł)
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu, zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów badań lekarskich: staże
33.500
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) - zlecenie usługi szkoleniowej, koszt przejazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich
3.500
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
37.000
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
1.084.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
155.000
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
300.000
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
          3.822
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
690.603
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
2.234.225
 
OGÓŁEM
2.271.225
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 14:17:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 14:18:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 14:18:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony