ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXX.203.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-28 15:50:30 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXX.203.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Po zapoznaniu się z:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu;
  2. sprawozdaniem finansowym Powiatu za rok 2020;
  3. informacją o stanie mienia Powiatu;
  4. wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym wniosku
udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2020.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony