ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA XXX.199.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021 - 2033

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-28 15:40:11 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA XXX.199.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021 - 2033
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXIV.172.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2021 – 2033 (zm.: Uchwała Nr XXVII.186.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 marca 2021 r., Uchwała Nr XXVIII.188.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2021 r.) w ten sposób, że:
  1. Wieloletnia Prognozy Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony