ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXX.197.2021 RADY POWIATY w GIŻYCKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-28 15:32:05 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXX.197.2021
RADY POWIATY w GIŻYCKU
z dnia 24 czerwca 2021 r.
 
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu energii cieplnej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego, położonej w Giżycku przy ul. Suwalskiej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem 326/13, opisanej w księdze wieczystej  OL1G/00028333/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony