ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIX.191.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-31 10:49:09 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIX.191.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 211, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 106.379.701 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 93.314.175 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 13.065.526 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 114.192.726 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 96.617.371 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.575.355 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
  8. dochody w wysokości 5.192.088 zł,
  9. wydatki w wysokości 4.941.411 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Środki  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX.191.2021 z dnia 27 maja 2021 r.
 
Dochody:
Rozdz.75095 – dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.500 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Cyfrowe Mazury”.
 
Dochody i wydatki:    
Rozdz.75816/ rozdz.75020 – wobec nieuzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania polegającego na budowie windy w budynku Starostwa przy ul. Gen. Zajączka zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 640.000 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 800.000 zł. W związku z tym zmianie ulega także załącznik pn. ”Środki  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadania inwestycyjne Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2021”.
 
Wydatki:
Rozdz.75421 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Rozdz.80115 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na podłączenie boiska Zespołu Szkół Zawodowych do kanalizacji deszczowej.  
Rozdz.85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.000 zł na działania związane z dostosowaniem budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do wymogów przeciwpożarowych, polegające na wymianie instalacji elektrycznej i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Łącznie na te prace (wraz z zaplanowaną wcześniej wymianą drzwi wewnętrznych na drzwi specjalne przeciwpożarowe) przeznacza się w 2021 r. 375.000 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-31 10:45:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-31 10:49:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-31 10:49:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony