ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXVII.187.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-30 14:29:36 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXVII.187.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 104.329.854 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 92.955.865 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 11.373.989 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 111.202.252 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 95.560.434 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 15.641.818 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.872.398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 6.872.398 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.938.881 zł, w tym: wolne środki: 7.938.881 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 3.200.513 zł,
   2. wydatki w wysokości 2.588.555 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega publikacji.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII.187.2021 z dnia 25 marca 2021 r.
 
Dochody i wydatki:    
Rozdz. 80146 – zmiana dotyczy realizacji nowego projektu pn. ”Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach: giżyckim i węgorzewskim”. Celem projektu jest wsparcie kadr Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  i  Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku, nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do prowadzenia lub organizowania edukacji zdalnej, przygotowanie ww. kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. W projekcie weźmie udział 185 osób, dofinansowanie z RPO Wiedza i Rozwój wynieść ma 177.399 zł (100%).
Rozdz.85202 – zmiana dotyczy przyjęcia do realizacji kolejnego zadania ukierunkowanego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusaSARS-Cov-2 w domach pomocy społecznej. Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniesie 66.432 zł i przeznaczone zostanie na zatrudnienie personelu do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami DPS oraz na zakup środków ochrony i usług dezynfekcji.  
 
Wydatki:
Rozdz.60014 i rozdz.60095: przesunięcia w kwocie 2.000 zł dotyczą zabezpieczenia środków na nadzór autorski projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.
Rozdz.75085, rozdz.80115 i rozdz.85417- dotyczy przesunięć środków w łącznej kwocie 50.000 zł z planu dotacji dla schronisk młodzieżowych na zadania realizowane przez:
 1. PZOSiPO - Dokumentacja techniczna do składania projektów – 20.000 zł,
 2. Zespół Szkół Zawodowych:
  1. Sport dla wszystkich - modernizacja boiska sportowego przy ZSZ – 10.000 zł,
  2. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej kolidującej z budową boiska ZSZ – 20.000 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 14:27:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 14:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 14:29:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony