ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXV.178.2021 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-03 11:39:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXV.178.2021
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Udziela się pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Giżycko w wysokości 126.037,44 zł  (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści siedem 44/100) na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona Zdrowia” w celu przeznaczenia jej na dostosowanie budynków szpitala do aktualnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
 
§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXV.178.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.  
 
Uchwała w sprawie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko jest kontynuacją wdrażania mechanizmów wsparcia przez Powiat Giżycki dla działań związanych z utworzeniem przez Miasto Giżycko nowego podmiotu leczniczego „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. (dalej: GOZ). Działania te zostały szczegółowo określone w zapisach umowy z dnia 9 grudnia 2019 r., zawartej pomiędzy GMG a Powiatem Giżyckim.
Z tego tytułu w 2020 r. na dostosowanie budynków szpitala do aktualnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych Powiat udzielił Gminie Miejskiej pomocy finansowej w kwocie 316.000,00 zł. Z uwagi na specyfikę zamówień do końca 2020 r. GOZ wykorzystała 189.962,56 zł, pozostałe 126.037,44 zł zostało przez Gminę zwrócone i może być wydatkowane przez GOZ po zakończeniu procedury przetargowej tj. najwcześniej pod koniec stycznia br.  
W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na dokapitalizowanie podmiotu leczniczego „Gminna Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-03 11:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-03 11:39:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03 11:39:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony