ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIII.161.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-02 15:25:20 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.161.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 listopada 2020 r.
 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024)
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXXIII.206.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji wyznacza się następujących przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku:
  1. Monika Łępicka-Gij
  2. Elżbieta Januszkiewicz
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony