ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXII.155.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-04 11:47:09 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII.155.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 29 października 2020 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.
 
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Udziela się pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko w postaci środków trwałych oraz wyposażenia o łącznej wartości księgowej:
  1. początkowej: 1.859.897,13 zł;
  2. stanu umorzeń: 1.163.513,32 zł;
  3. netto: 696.383,81 zł,
stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń medycznych przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. (KRS 822215).
 
§ 2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXII.155.2020 z dnia 29 października 2020 r.  
 
 
Uchwała w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Miejskiej Giżycko (dalej GMG) jest kontynuacją mechanizmów wsparcia działań związanych z utworzeniem przez Miasto Giżycko nowego podmiotu leczniczego „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. zapisanych w umowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy GMG a Powiatem Giżyckim. Aktualnie proponowane wsparcie dotyczy przekazania GMG ostatniej części majątku ruchomego, tj. urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, która została zakupiona w ostatnich latach m .in. w ramach wsparcia finansowego gmin i Powiatu Giżyckiego, darowizn oraz innych dotacji. Niniejsza pomoc rzeczowa przekazana zostanie GMG z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń medycznych przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. (KRS 822215).
W efekcie tego, zgodnie z § 4 umowy wskazanej powyżej umowy z 9 grudnia 2019 r., zrealizowane zostaną w całości zapisy dotyczące przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych GMG.
W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 09:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 11:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04 11:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony