ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXII.154.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-04 11:47:09 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII.154.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 29 października 2020 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.
 
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr XXI.149.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń medycznych przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. § 1 otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Udziela się pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Giżycko w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia o łącznej wartości księgowej:
  1. początkowej: 15.506.817,64 zł;.
  2. stanu umorzeń: 15.323.644,99 zł;
  3. netto: 183.172,65 zł,
stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń medycznych przez podmiot leczniczy „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. (KRS 822215).”
 
§ 2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 24 września 2020 r.
 
 
 
                    Objaśnienia do Uchwały Nr XXII.154.2020 z dnia 29 października 2020 r.
 
 
Uchwała z dnia 24 września 2020 r. wymaga doprecyzowania w zakresie wartości majątku ruchomego będącego przedmiotem pomocy rzeczowej udzielanej Gminie Miejskiej Giżycko. Przedmiotowa uchwała została podjęta we wrześniu br. natomiast fizyczne przekazanie majątku nastąpiło w październiku, co spowodowało, że za kolejny miesiąc należało naliczyć umorzenia środków trwałych. Ponadto pozostałe środki trwałe (tzw. wyposażenie) są umarzane jednorazowo w momencie zakupu i ich wartość księgowa netto wynosi 0,00 zł. W uchwale podano wartość początkową czyli wartość zakupu w celu zobrazowania skali udzielanej pomocy. Nadto w załączniku Nr 2 przestawieniu uległy kolumny: „umorzenia obecne” i „wartości netto”. Jest to błąd systemowy pojawiający się podczas generowania wydruków natomiast w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dane te ujęte są prawidłowo. Sam przedmiot pomocy (nazwy i sztuki) nie ulegają zmianie. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 09:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 11:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04 11:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony