ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XV.123.2020 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 15:29:24 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XV.123.2020
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 3466, zmiana: z 2018 r. poz. 4217 i poz. 5198, z 2019 r. poz. 4858) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Rady Powiatu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony