ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XIV.112.2019 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-24 09:48:56 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XIV.112.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2020 – 2033
 
Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), w związku z art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art.9 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020–2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025 wraz z objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr III.37.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-24 09:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-24 09:48:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-24 09:48:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony